• Start  »  
  • Aktualności  »  
  • Harmonogram egzaminów zawodowych sesja czerwiec - sierpień 2020

Harmonogram egzaminów zawodowych sesja czerwiec - sierpień 2020

aktualizacja formuły 2019 - egzaminy trzyliterowe

14.5.2020

Szanowni Państwo, 

poniżej znajdą Państwo ogólne informację dotyczące harmonogramu egzaminów zawodowych. Szczegółowe harmonogramy będą udostępnione w sekretariacie szkoły, ul. Dworcowa 3/E

Zgodnie z komunikatem w sprawie harmonogramu egzaminów zewnętrznych, ogłoszonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Zmianie uległy terminy egzaminów wg nowej podstawy programowej, formuła 2019 kwalifikacje trzyliterowe tj. JSOM - MED.03 oraz SF - OGR.01

Informujemy, iż egzaminy odbywają się w dwóch etapach;

Dla egzaminów jednoliterowych - formuła 2012 i dwuliterowych - formuła 2017

Etap pisemny w dniu 23.06.2020 r., zmiany 10:00, 12:00 lub 14:00 w Samorządowej Szkole Muzycznej II Stopnia ul. Prymasowska 6 (czas trwania 60 minut) Szczegóły w harmonogramie na dole strony,

Etap praktyczny według harmonogramu. Szczegółowych informacji o przydziale osób na poszczególne zmiany udzielamy w sekretariacie szkoły, prosimy o zapoznawanie się.

Dla egzaminów trzyliterowych - formuła 2019

Etap pisemny w dniu 19.08.2020 r., zmiany 09:00, 11:00, 13:00, 15:00 w SP nr 2 ul. Kilińskiego 9 (czas trwania 60 minut) Szczegóły w harmonogramie na dole strony,

Etap praktyczny według harmonogramu. Szczegółowych informacji o przydziale osób na poszczególne zmiany udzielamy w sekretariacie szkoły, prosimy o zapoznawanie się.

Przypominamy, iż na egzamin słuchacz zgłasza się na 30 minut przed wyznaczoną godziną. Zabiera ze sobą długopis z czarnym wkładem oraz dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość oraz UWAGA na części pisemnej dozwolony jest kalkulator prosty (który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb) - prosimy o zabranie.

Ponadto, 

słuchaczy i absolwentów z kierunku BHP III, zdających kwalifikację MS.12 lub Z.13, informujemy, iż na etapie praktycznym dozwolony jest kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka. Prosimy o zabranie.

Absolwentów z kierunku DSA, zdających kwalifikację AU.68, informujemy, iż na etapie praktycznym dozwolony jest kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka. Prosimy o zabranie.

Słuchaczy i absolwentów z kierunku DSR III lub DSR IV zdających kwalifikację AU.36 lub A.36 oraz AU.65 lub A.65, informujemy, iż na etapie praktycznym dozwolony jest kalkulator prosty. Prosimy o zabranie.

Słuchaczy i absolwentów z kierunku SF II lub JSOM II zdających kwalifikację OGR.01 lub MED.03 informujemy o konieczności zabrania na część praktyczną odzieży ochronnej, tj. fartucha i obuwia na zmianę (opiekunowie mogą mieć ochraniacze).

W nawiązaniu do komunikatów dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 maja 2019 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2020 informuję, że zdający mogą wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody. Butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika.

 

Informujemy, że wyniki egzaminów ogłoszone będą;

- dla kwalifikacji jedno i dwu-literowych 31 sierpnia 2020 r.

- dla kwalifikacji trzy-literowych 12 października 2020 r.

Po odbiór świadectw i dyplomów zapraszamy w ww. dniach po godz. 14:00

801 100 777

pon – pt: 9.00 - 17.00

Partnerzy:

PIFS Vipera ProGrupa SketchUp
Zapisz
się online

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookies można znaleźć w Polityce prywatności.